Om Boligdrift og Vedlikehold

Boligdrift Og Vedlikehold AS har over 25 års fartstid i bransjen.

I januar 2015 kjøpte Boligdrift Og Vedlikehold AS også opp Arne Pettersen Fyringsteknikk.

Vi har høy fagkompetanse og utfører arbeid innenfor mange områder.

Vi utfører også arbeid i forbindelse med forsikringssaker.