BOLIGDRIFT OG VEDLIKEHOLD AS

utfører arbeid innenfor følgende områder:

  • Ombygging til biofyringsolje

  • Montering av nye glassfibertanker

  • Montering av godkjente kjellertanker

  • Fjerning av gamle oljetanker

  • Rensing av tanker med sertifisering

  • Sentralfyranlegg

  • Parafinovner

  • Pottebrenner

  • Piper, piperehabilitering, pipeforinger

  • Peis

  • Varmepumper