BOLIGDRIFT OG VEDLIKEHOLD AS

utfører arbeid innenfor følgende områder:

 • Ombygging til biofyringsolje
 • Montering av nye glassfibertanker
 • Montering av godkjente kjellertanker
 • Fjerning av gamle oljetanker
 • Rensing av tanker med sertifisering
 • Sentralfyranlegg
 • Parafinovner
 • Pottebrenner
 • Piper, piperehabilitering, pipeforinger
 • Peis
 • Varmepumper