BOLIGDRIFT OG VEDLIKEHOLD AS

utfører arbeid innenfor følgende områder:

 • Ombygging til biofyringsolje

 • Montering av nye glassfibertanker

 • Montering av godkjente kjellertanker

 • Fjerning av gamle oljetanker

 • Rensing av tanker med sertifisering

 • Sentralfyranlegg

 • Parafinovner

 • Pottebrenner

 • Piper, piperehabilitering, pipeforinger

 • Peis

 • Varmepumper