BOLIGDRIFT OG VEDLIKEHOLD AS

Opparbeidelse av uteområder

Tanker

Biokonvertering (fyringsanlegg)

Rehabilitering piper (stålforing)

Oppføring av ny isolert stålpipe

Peis

Bygg og anlegg

Fjerning av tanker fra kjellere

Ventilasjon