Slike rusthull pleier det å være i gamle ståltanker, men leira rundt tanken holder den nogenlunde tett

Slike rusthull pleier det å være i gamle ståltanker, men leira rundt tanken holder den nogenlunde tett