BOLIGDRIFT OG VEDLIKEHOLD AS

utfører arbeid innenfor følgende områder:

  • Sanering av olje- og parafintanker

  • Drenering

  • Opparbeiding av gårdsplasser og liknende

  • Tomteservice

  • Brøyting og snørydding