BOLIGDRIFT OG VEDLIKEHOLD AS

utfører arbeid innenfor følgende områder:

  • Sanering av olje- og parafintanker
  • Drenering
  • Opparbeiding av gårdsplasser og liknende
  • Tomteservice
  • Brøyting og snørydding